Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

Bezuinigingskeuzes 2013

 
 
 

Wat is úw advies?

In maart/april 2013 konden inwoners van Dordrecht in een vroeg stadium het stadsbestuur van Dordrecht adviseren over mogelijke bezuinigingskeuzes. Veel inwoners dienden ook een eigen plannen in. Op dinsdag 9 april werden die tijdens de openbare raadsvergadering overhandigd aan het stadsbestuur.
Op een factsheet van het Onderzoekcentrum Drechtsteden staan in het kort de conclusies uit het onderzoek en is een overzicht opgenomen van de ingediende eigen plannen. Dit document is te downloaden.

Informatie over de bezuinigingskeuzes vindt u tevens op de website van de gemeente Dordrecht: Kadernota 2014

Uitgaven

 
€ 99.000.000,00 Werk en inkomen
 
€ 44.000.000,00 Leefbaarheid en stedelijk beheer
 
€ 39.000.000,00 Economie, cultuur en sport
 
€ 65.000.000,00 Maatschappelijke voorzieningen en Onderwijs
 
€ 24.000.000,00 Veiligheid en dienstverlening
 
€ 17.000.000,00 Bestuur en samenwerking
 
€ 12.000.000,00 Verkeer en vervoer

Inkomsten

Geld rijksoverheid € 226.000.000,00
 
Riool- en afvalstoffenheffing € 23.000.000,00
 
Onroerendezaakbelasting € 20.000.000,00
 
Dividenden en beleggingen € 14.000.000,00
 
Parkeergelden € 9.000.000,00
 
Huuropbrengsten en andere inkomsten € 8.000.000,00
 
Powered by ProDemos