Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

Bezuinigingskeuzes 2013

 
 
 

Wat is úw advies?

In maart/april 2013 konden inwoners van Dordrecht in een vroeg stadium het stadsbestuur van Dordrecht adviseren over mogelijke bezuinigingskeuzes. Veel inwoners dienden ook een eigen plannen in. Op dinsdag 9 april werden die tijdens de openbare raadsvergadering overhandigd aan het stadsbestuur.
Op een factsheet van het Onderzoekcentrum Drechtsteden staan in het kort de conclusies uit het onderzoek en is een overzicht opgenomen van de ingediende eigen plannen. Dit document is te downloaden.

Informatie over de bezuinigingskeuzes vindt u tevens op de website van de gemeente Dordrecht: Kadernota 2014

Uitgaven

 
€ 99.000.000 Werk en inkomen
 
€ 44.000.000 Leefbaarheid en stedelijk beheer
 
€ 39.000.000 Economie, cultuur en sport
 
€ 65.000.000 Maatschappelijke voorzieningen en Onderwijs
 
€ 24.000.000 Veiligheid en dienstverlening
 
€ 17.000.000 Bestuur en samenwerking
 
€ 12.000.000 Verkeer en vervoer

Inkomsten

Geld rijksoverheid € 226.000.000
 
Riool- en afvalstoffenheffing € 23.000.000
 
Onroerendezaakbelasting € 20.000.000
 
Dividenden en beleggingen € 14.000.000
 
Parkeergelden € 9.000.000
 
Huuropbrengsten en andere inkomsten € 8.000.000
 
Powered by ProDemos